Voorwaarden & Privacy

Als u gebruik maakt van deze website, gaat u akkoord met de inhoud van deze pagina.

Wie zijn wij?

Tipsvoorschool.nl is een website, te vinden op https://tipsvoorschool.nl. De eigenaar en beheerder van deze site is Alan Tseng.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, stuur dan een e-mail naar alan@tipsvoorschool.nl. Wij nemen binnen 2 weken na uw bericht contact met u op.

Cookies

Deze site maakt geen gebruik van cookies. Dat kunt u zien en controleren op Cookieserve

Copyright

Ik, Alan Tseng, ben eigenaar van alle inhoud op deze site, met uitzondering van eventuele “embedded” filmpjes van YouTube. Alle afbeeldingen, tekst, en bestanden onder het domein tipsvoorschool.nl is eigendom van Alan Tseng. Zie de Auteurswet. Er mag onder geen voorwaarden inhoud van de website worden overgenomen, gekopieerd, of overgeschreven, in in wat voor vorm dan ook, zonder de expliciete toestemming van Alan Tseng.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op deze site zijn of mijn eigendom, of ze zijn “open-source” afbeeldingen van Unsplash, Pexels, Pixabay en Canva.

Reclame

Op deze site is geen reclame. Er worden ook geen “affiliate-links” gebruikt.

Persoonsgegevens

Wanneer een reactie wordt gegeven onder een post nemen wij enkele persoonsgegevens van u op. Dat zijn: Uw (door u ingevulde) naam, uw e-mailadres en uw IP-adres. Dat doen we om spam te bestrijden en om uw gebruikservaring zo goed mogelijk te maken. Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit allemaal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit met derden delen.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt 10 jaar. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wensen te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

Uw rechten

Door een mailtje naar alan@tipsvoorschool.nl te sturen kunnen wij alle persoonsgegevens die we van u hebben opgenomen onmiddelijk verwijderen.

Disclaimer

Wij beweren geen onderwijs-professionelen te zijn. De tips op deze site garanderen dus helemaal niets. Onze artikelen zijn geschreven om je te helpen, maar wij zijn nergens verantwoordelijk voor.

Alan Tseng behoudt zich het recht om deze privacy- en cookieverklaring op ieder moment zonder kennisgeving aan te passen. Wij hopen dat u geniet van deze site.

Met vriendelijke groet,

Alan Tseng

2 Juni, 2020 (laatst geüpdatet op 27 september, 2020)